Hiệu trưởng: Cô giáo Lê Thị Thủy

Hiệu phó: Cô giáo Vũ Thị Luyến

Chủ tịch công đoàn: Thầy Nguyễn Văn Giáp

Tổ trưởng tổ Văn - Sử: Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền

Tổ trưởng tổ Toán - Lý: Cô giáo Nguyễn Thị Hường

Tổ trưởng tổ Sinh - Hóa: Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai

Tổ phụ trách: Cô giáo Lê Thị Thúy

Bí thư chi đoànL Thầy Sỹ Nhân Tôn